Организираха уроци по добродетели за деца от 6 до 12 г. и лекция за учители

Реклама

В дните от 24 до 27 септември 2019 г. Община Тетевен и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен организираха уроци по добродетели за деца от 6 до 12 г. и родители и лекция за учители в детски градини, училища и центрове за работа с деца и други институции на тема „Възпитание в добродетели“.

Предвидените шест урока и лекцията бяха изнесени от Любов Миронова, дългогодишен висококвалифициран специалист, оказващ подкрепа на родители и учители за създаване на най-добри условия за хармоничното развитие на децата около тях чрез световно утвърдени методологии на Монтесори педагогика, Валдорфска педагогика, Сугестопеди и др.

Уроците се проведоха с деца над 6 г. и родители в сградата на Община Тетевен, а целта им бе отрано децата да могат да разграничават кое е добро и кое е лошо за тях, като същевременно реагират на заобикалящата ги среда, без да вредят на околните. Разгледани бяха добродетелите Истина, Честност, Почтеност, Искреност, Търсене на знание и Оптимизъм. Чрез различни дейности и интересни игри децата успяваха да се ориентират в ситуации, които е възможно да възникнат в тяхното ежедневие, като същевременно засилиха общуването си с родителите. След последното занимание всички участници получиха грамоти.

Реклама

Лекцията за учители в детски градини, училища и центрове за работа с деца се проведе на 26 септември и събра над 30 представители от местни образователни структури, които се запознаха с методиката и програмата за възпитание в добродетели, лично разработена от Любов Миронова и се включиха в демонстрационен урок. Бяха представени и методи за справяне в конфликтни ситуации с децата и полезни практики за обясняване на добродетели в училищна среда.

Реклама