Епизоотичната обстановка в област Ловеч е спокойна

Реклама

Няма промяна на епизоотичната обстановка след доказването и на втори случай на АЧС в област Ловеч преди 10 дни. Това докладва директор на Областна дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Росен Федерчев на заседание на Областна епизоотична комисия и акцентира, че няма други случаи на заболяването при домашни и диви свине.

Експертите на ОДБХ извършват необходимите прегледи, проверки и вземане на проби от всички ферми. Започнали са и проверки са правомерното изплащане и получаване на обезщетенията за дезинфекция и доброволно клане в личните стопанства. На заседанието стана ясно, че се очаква до дни Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева да оповести със своя заповед разрешаването или не на груповия лов на дива свиня и промяна на санитарните зони около доказаните огнища. На заседанието бяха разгледани и 4 заявления за неотложни дейности в тези зони, като на работната среща бе уважено само едно искане, което не включва сеч в заразените територии. 

Стана ясно още, че държавните горски стопанства изпълняват всички предвидени мерки за биосигурност и биобезапосност в инфектираните зони. 

Реклама

Реклама