Младежите-доброволци на Българският младежки Червен кръст при Община Тетевен отбелязаха Световния ден на първата помощ

Реклама

Младежите-доброволци на Българският младежки Червен кръст при Община Тетевен, които са представители на трите средни училища в гр. Тетевен – СУ „Георги Бенковски“, НПГГСД „Сава Младенов“ и ПГ по СЕУ, проведоха  инициатива за опреснителен курс по оказване на Първа долекарска помощ на 30 септември, 2019 г. в салона на Общински съвет. Там те поканиха свои приятели и съученици, а с инициативата бе отбелязан Световния ден на първата помощ. В събитието, освен младежи от Община Тетевен, се включиха и представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Събитието имаше за цел да акцентира върху приноса на доброволците, обучени по първа помощ, които спасяват човешкия живот, като бе напомнено, че първа долекарска помощ означава оказването на помощ, която е необходима за непосредственото поддържане на живота на пострадал или болен.

Прожектиран бе филм, продукция на Българския червен кръст, който информира младежите как да реагират при оказване на първа помощ на пострадали при пътни катастрофи с различни видове наранявания. Припомниха се и се разшириха знанията за техниките и уменията  в оказването на първа помощ, както и незабавните мерки: в опасните зони – обезопасяване и/или евакуация на пострадалите; при загуба на съзнание – поставяне на пострадалия в стабилно странично положение, контрол на дишането и сърдечната дейност; при проблеми с дишането и сърдечната дейност – изкуствено дишане и извънгръдни притискания на сърцето; при силно кръвотечение – спиране на кръвотечението; при шок – мерки за предотвратяване на шока. Раздадени бяха информационни материали, предоставени от Български червен кръст – град Ловеч.

Реклама

Милиони хора по света стават жертви от наранявания всяка година, поради неадекватна реакция или липса на навременно оказана първа помощ, ето защо уменията за справяне в спешни ситуации и тяхната актуализация са безценни за всички!

Реклама