Стартира полагането на първия пласт асфалт върху 15 км. общинския път, минаващ през с. Голям извор

Реклама

Стартира полагането на първия пласт асфалт (биндер) върху общинския път, минаващ през с. Голям извор, с дължина 15 км., което се извършва по проект „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони.

В момента полагането се извършва от кръстовището за с. Джурово в посока с. Голям извор, като по-късно ще продължи на няколко етапа и едновременно в посоката от кв. Полатен, гр. Тетевен към с. Голям извор.
Същевременно, в с. Голям извор вече се подменя тротоарната настилка след реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с дължина над 7 км., финансирана от МРРБ. Подмяната също е част от проекта „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“, в която са предвидени дейности по: рехабилитация на пътя, изграждане на защитни тръби и шахти за отводняване на повърхностни води, на тротоари и бордюри и рехабилитация на съществуващи такива и др.

На място, да огледа извършваните дейности, отиде и зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, придружен от Михаил Куманов – Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност“ в Община Тетевен.

Реклама