Създадена е организация за недопускане на инциденти връзка с откриването на ловния сезон 2019/2020

Реклама

Това съобщиха на брифинг днес полицейски инспектор Николай Недялков от сектор „Охранителна полиция“ в ОД МВР-Ловеч, мл. експерт КОС Ивелин Мирчев от РУ Ловеч и Цветан Йорданов от РДГ-Ловеч.
Теоповестиха предприетите мерки за сигурност във връзка с откриването на 05 октомври на ловен сезон 2019/2020 год. и разрешения групов лов на дива свиня.
В ход е извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните структури на територията на ОД МВР-Ловеч.
Със заповед на директорът на ОД МВР-Ловеч старши комисар Милен Маринов е разпоредено на всички началници на структури на територията на областната дирекция да извършват проверки по време на откриването на груповия лов на дива свиня, като акцент ще е поставен върху спазването на правилата за безопасност при боравене с ловно оръжие и боеприпасите, съхранението, транспортирането, пренасянето, носенето и употребата на ловно оръжие, валидност на разрешителните за носене и съхранение, както и контрол за употреба на алкохол по време и след приключване на лова. 

От органите на реда ще се извършват и внезапни проверки по време на ловните излети, а също така ще се правят и регулярни проверки съвместно със служители на РДГ-Ловеч.

Извършен анализ от сектор „Контрол на общоопасните средства“ при ГДНП извежда най-честите причини за допуснати предишни инциденти:

–   стрелба по шум или неясно видима цел;

Реклама

–   използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

–   неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е;

–  самоволно заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

–   употреба на алкохол и упойващи вещества

Това е поводът ГДНП да напомни в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение:

  • Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
  • Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
  • Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.
Реклама