Проведоха информационна кампания за вредите от използването на наркотични вещества

Реклама

В Община Тетевен се проведе кампания насочена към информиране на подрастващите за вредата от използването на наркотични вещества.

За пореден път, по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен, Комисар Пламен Петров, Зам. Началник на II РУ при Столична дирекция за вътрешните работи, бивш служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Полицай на годината – 2011, запозна подрастващите в големите училища на общината с опасностите и вредата от ползването на психоактивни вещества, както и с новите рискове, които водят след себе си те. Той сподели любопитни моменти от дългия си опит като полицай  в работата в сектор „Противодействие на престъпления, извършени от престъпни структури и свързани с наркотичните вещества“.

Пред ученици от СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Тетевен, ПГ по СЕУ – гр. Тетевен, ОУ „Георги Бенковски” – с. Галата, ОУ „Васил Априлов” – с. Градежница и ОУ „Христо Ботев” – с. Глогово беше представена под формата на дискусия презентационната лекция „Новости при употребата на психоактивни вещества“, а в салона на Общински съвет – Тетевен се проведе и образователна лекция по темата, на която бяха поканени учители от всички училища на общината и представители на институции. По време на кампанията, в училищата бяха раздадени информационни брошури, даващи насоки за вредата и последиците от използването на наркотични вещества с призив към децата да бъдат внимателни и да не рискуват живота си.

Реклама

Припомняме, че Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен ежегодно, по няколко пъти в годината, провежда такива събития, които да ангажират вниманието на младежите, учителите и представителите на институции към вредите от използването на наркотични вещества.

Реклама