Служителите на МВР в ловешка област ще се грижат за нормалното и спокойно протичане на предстоящите избори на 27 октомври

Реклама

Областна дирекция на МВР – Ловеч и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч са създали необходимата организация за обезпечаване на сигурността, обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на областта преди, по време и след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.

Със заповед на главния секретар на МВР, в Ловеч е създаден Оперативен щаб за управление на силите и средствата, участващи в обезпечаването на обществения ред и сигурността по време на изборите, с ръководител директора на ОДМВР Ловеч старши комисар Милен Маринов. Щабът ще поддържа връзка с всички поделения на МВР на територията на областта и с всички организации, имащи отношение към вота.
В охраната на местата за гласуване, ангажимент ще имат около 400 служители от ОД МВР – Ловеч и РД ПБЗН – Ловеч. Те ще се грижат за сигурността на 259 СИК, разположени в 181 изборни места и 4 подвижни избирателни секции.

Служителите ще поемат охраната на секциите в 18.00 часа на 26 октомври, тя ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа от всички СИК в ОИК и ЦИК

Реклама

Напомняме на гражданите, че в секциите за гласуване не се допускат въоръжени, в нетрезво или неадекватно състояние, лица.

В изборния ден полицията ще осъществява само външна охрана на изборните помещения. Няма да бъде допускано внасянето на обемисти пакети и багаж. 
Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол” при РДПБЗН и РСПБЗН са извършили необходимите проверки относно пожарната обезопасеност на всички помещения свързани с изборния процес. 

Гражданите, които нямат валидни документи /лична карта или личен /зелен/ паспорт/, ще могат да упражнят правото си на глас.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР-Ловеч или в паспортните звена в Троян, Тетевен и Луковит за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври  2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветница и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232 и e-mail: izbor@mvr.bg

Реклама