РЗИ Ловеч извърши проверки на 35 обекта с обществено предназначение

Реклама

За периода 21.10.2019г. – 25.10.2019г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  проверки на 35 обекта с обществено предназначение: 2 места за настаняване, 1 концертна  зала, 17 фризьорски салона, 1 обект за съхранение и търговия с  козметични продукти, 1 транспортно средство за превоз на тленни останки,  1 детска градина, 1 заведение за социални услуги за деца, 1 музикална школа, 1 гробищен парк, 3 плувни басейна и 6 хотела в гр. Ловеч, гр. Априлци, гр. Троян, гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Шипково, с. Чифлик, гр. Летница, с. Горско Сливово и с. Александрово. Не са установени нарушения на нормативните изисквания.

През изтеклия период са проверени 3 козметични продукта в 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са 11 химични вещества и смеси  в 5 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Реклама

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 10 детски заведения  – не са установени нарушения.

Проверки по Наредба №37 за здравословното хранене на учениците – 6 проверки – наредбата се спазва.

През седмицата са извършени общо 5 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение – без нарушения.

Реклама