Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                   Актуални към 04.11.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Експерт логистика /по трудов договор/1
2Организатор читалищна дейност /по трудов договор/1
3Психолог – / по трудов договор /1
4Ресурсен учител – / по трудов договор /1
5Шивач /по трудов договор/3
Реклама