Средно училище „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен официално стана част от голямото семейство на програмата „Научи се да даряваш“

Реклама

През изминалата седмица учениците от група за целодневна организация на учебния ден – 7 клас, с ръководител Петя Филипова, проведоха първия си доброволчески час под надслов „Правилата, които трябва да спазваме“.

В него те имаха възможност да се запознаят по-детайлно с Националната програма „Научи се да даряваш“. Наред с това дефинираха понятието общност и се припознаха като такава, споделяйки позитивното си отношение към дарителството и желанието си да работят заедно.

След последвалата дискусия се обединиха около идеята, че една общност може да работи ефективно за постигането на своите цели само при наличието на ясни принципи и правила за съвместна работа. Така всички имаха възможност да допринесат за създаването на правилата в групата, за чието спазване всеки носи отговорност. Децата обсъдиха и понятието договор. Стана ясно, че наличието на такова официално споразумение в групата ще определи правата и задълженията на всеки и ще установи отговорностите и ангажиментите за работа през годината. С ентусиазъм бе изготвен своеобразен договор и всеки постави собственоръчно подписа си под него. Този акт придаде тържественост на часа и го превърна в запомнящо се за тийнейджърите събитие.

Реклама

Накрая г-жа Филипова благодари на учениците си за активното участие. Тя изрази увереност, че с всеки акт на добротворство ние не просто помагаме, а създаваме предпоставки за изграждането на един по-отворен и хуманен свят.

Реклама