Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 18.11.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Експерт логистика /по трудов договор/1
2Електромеханик /по трудов договор/1
3Организатор читалищна дейност /по трудов договор/1
4Психолог – / по трудов договор /1
5Ресурсен учител – / по трудов договор /1
6Шивач /по трудов договор/3
7Организатор производство /по трудов договор/1
8Ел.техник /по трудов договор/1
9Работник сглобяване на детайли /по трудов договор/1
Реклама