РЗИ Ловеч за поредна година осъществява дейности във връзка с Международния ден без тютюнопушене

Реклама

В рамките на Националната програма за борба с хроничните незаразни болести под мотото“Спри сега за по-добро здраве утре“, РЗИ Ловеч за поредна година осъществява дейности във връзка с Международния ден без тютюнопушене, който по традиция е третия четвъртък на месец ноември.

Тревожни са данните от „Здравния профил за България“ 2017 год. където се отчита, че разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима мъже пушат ежедневно. Разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС – 21%, а при 15 годишните момичета е 30%, което е най-високото в ЕС.

РЗИ Ловеч провежда през м.ноември кампания за отказване на тютюнопушенето сред различни целеви групи – ученици, медицински специалисти от училища  и население. В хода на кампанията се провеждат изследвания, консултации и обучения.

Реклама

В градовете центрове на общини Троян, Тетевен и Луковит РЗИ Ловеч позиционира мобилен кабинет за измервания с апарат Смокерлизер на въглероден окис в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин за установяване степента на никотинова зависимост и консултации за отказване от тютюнопушенето за население. На гражданите се предоставят здравни материали и флаери съдържащи информация за популяризиране услугите на консултативния кабинет за преодоляване на никотиновата зависимост.

Изследвания  и консултации  за активни и пасивни пушачи се провеждат и в средни училища в градове центрове на общини – Троян, Тетевен, Луковит,Ябланица, Летница и Угърчин и в  професионалните гимназии в гр.Ловеч,  както и презентации и групови занимания с учениците за придобиване на отговорно здравно поведение.

В хода на кампанията протичат и индивидуални обучения на здравни специалисти от здравните кабинети в училища в Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Угърчин, Ябланица за прилагане на методи за профилактика на тютюнопушенето,недопускане на формирането на зависимост и изграждане на нетърпимост по отношение на него, както и  за отказване от тютюнопушенето сред ученици чрез убеждения, разговори и стимулиране към здравословен начин на живот

Призовават се всички пушачи да се опитат да се откажат от тютюнопушенето за свое собствено здраве и за здравето на хората около тях.

На тематичния ден 21 ноември всеки желаещ може безплатно да изследва въглероден окис в издишан въздух и степен на никотинова зависимост в консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене в РЗИ гр.Ловеч, ул.“Съйко Съев“ №27А, ет.1, кабинет №8, както и да бъде консултиран за отказване от тютюнопушене.

Реклама