В област Ловеч са изплатени близо 3,7 млн. лв. помощи за отопление на лица и семейства. Най-много са подпомогнатите в Тетевен

Реклама

В Ловешка област целеви помощи за отопление ще получат над осем хиляди нуждаещи се, които отговарят на условията, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“, съобщава БТА.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2019 г. до 31 март 2020 г., или общо 465,90 лева. Изплаща се на един път. Помощта може да се използва за твърдо гориво, природен газ или електроенергия.

До момента в областта са изплатени близо 3,7 милиона лева помощи за отопление на лица и семейства. Най-много са подпомогнатите в Тетевен, Ловеч и Луковит. На 1493 души е отказано, а в процес на обработка са 108 заявления.

Реклама

Имащи право на помощ са лицата и семействата, чийто средно месечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация за получаване на помощта е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление.

Реклама