Ще се проведе информационна среща „Постигнато по Оперативните програми 2014 – 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“

Реклама

Областен информационен център – Ловеч Ви кани на информационна среща „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 – 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“, която ще се проведе от 10.30 часа на 27 ноември 2019 г. в залата на Общински съвет Тетевен, в сградата на Община Тетевен.

Целта на събитието е да бъде представено изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 – 2019 г. и предстоящите възможности за 2020 година. Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за действие във връзка със защитени видове.

За участие в срещата са поканени представители на общинска администрация, местен бизнес, образователни, териториални администрации и неправителствени организации, бенефициенти, изпълняващи договори за БФП.

Реклама

Моля да потвърдите Вашето участие на ел.поща oic.lovetch@gmail.com или нa телефон 068/604 297 до 22.11.2019 г. Ще се радваме да Ви приветстваме на срещата и да Ви предоставим актуална и полезна за Вас информация.

Подробности вижте тук

Реклама