В община Тетевен се проведе информационна среща на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 – 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“

Реклама

На 27 ноември в салона на Община Тетевен се проведе информационна среща на Областен информационен център – Ловеч на тема  „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 – 2019 г.  и предстоящи възможности за 2020 г.“.

Експерти от ОИЦ – Ловеч запознаха присъстващите с напредъка и изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини, като представиха и актуалните в момента процедури и мерки по програми и предстоящи възможности по ОП за 2020 година, съгласно проекти на индикативни годишни работни програми. Представени бяха и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ и планове за действие във връзка със защитени видове.

На срещата присъства Кенан Терзиев – управител на ОИЦ – Ловеч, Росица Кривирадева – експерт ,,Комуникация, информация и логистика“ и Мариана Бандерова – експерт ,,Информационно обслужване и услуги“ към ОИЦ – Ловеч, представители на Общинска администрация – Тетевен, училища, читалища  др.

Реклама

Реклама