Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                  Актуални към 02.12.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Експерт логистика /по трудов договор/1
2Електромеханик /по трудов договор/1
3Организатор читалищна дейност /по трудов договор/1
4Ресурсен учител – / по трудов договор /1
5Шивач /по трудов договор/3
6Организатов производство /по трудов договор/1
7Ел.техник /по трудов договор/1
8Работник сглобяване на детайли /по трудов договор/1
9Обслужващ работник промишленост-обръщач /по трудов договор/3
Реклама