РЗИ-Ловеч проведе кампания за отбелязване на 21 Ноември – Международния ден без тютюнопушене

Реклама

През месец Ноември, РЗИ-Ловеч проведе кампания за отбелязване на 21 Ноември – Международния ден без тютюнопушене.

Фокусът на кампанията е да се повиши информираността на цялата общественост за вредното влияние на тютюнопушенето като основен рисков фактор за възникване на социално-значими заболявания като сърдечно-съдовите, онкологичните, белодробните болести и други здравословни проблеми.

Мероприятията обхванаха ученици и здравни специалисти от професионални гимназии в град Ловеч и средни училища на територията на областта, деца от детски градини в градовете Тетевен, Луковит и Ябланица и дейности с граждани от общините-Троян, Тетевен и Луковит.

Реклама

На желаещите млади пушачи от професионалните гимназии в град Ловеч-ПМГ, ПГВМ, ПГМЕТ, ПГИТУ и на учениците от средните училища в областта: СУ“Васил Левски-гр.Троян, СУ“Бачо Киро“-гр.Летница и СУ“Васил Левски“-гр.Ябланица се проведоха изследвания с апарат смокерлизер за нивата на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин.

С учениците се проведоха презентации на тема – „Влияние на тютюнопушенето върху младият организъм“, дискусии и видеопрожекция на филма – „Денят на Яна“ за вредата от пасивното пушене, което носи голям здравословен риск за непушачите.

Под формата на интерактивни занимания младите хора имаха възможност да изкажат своето мнение „какво печелим когато не пушим и какво губим, когато пушим“.

Учениците взеха активно участие в определяне на твърденията „вярно или грешно“ по темата за тютюнопушенето. Целта е да се повиши информираността на младото поколение за пагубното въздействие на тютюнопушенето върху подрастващият организъм.

В хода на кампанията се проведоха индивидуални обучения на здравни специалисти от здравните кабинети в основни, средни училища и професионални гимназии на територията на град Ловеч и в градовете центрове на общини: гр.Троян, гр.Тетевен, гр.Луковит, гр.Ябланица и гр.Угърчин, относно прилагане на методи за профилактика на тютюнопушенето, недопускане формирането на зависимост и отказване от тютюнопушене сред ученици.

С деца от детски градини в градовете центрове на общини: ДГ„Звънче“-гр.Луковит, ДГ“Васил Левски“-гр.Тетевен и ДГ“Райна Княгиня“-гр.Ябланица се проведоха интерактивни занимания под формата на картинен материал -„Защо животните не пушат“ и нареждане на пъзели по темата за тютюнопушенето.

В изнесена акция на Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене, на желаещи граждани в общините Троян, Тетевен и Луковит, експерт на РЗИ Ловеч извърши мониториране на издишвания въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта на активни пушачи.

Важен момент на мероприятието е да се промотира и дейността на кабинета за оказване на подкрепа и консултиране в процеса на преодоляване на никотиновата зависимост.

На цялата общественост бяха предоставени информационни брошури и към всички граждани и ученици беше отправен призив за намаляване употребата на тютюневи изделия и послания за здравословен начин на живот без тютюнев дим.

Реклама