„Здравословното хранене“ -тема на проведеното обучение на професионалните приемни родители по Проект „Приеми ме 2015“

Реклама

Професионалните приемни семейства от област Ловеч, общините Ловеч, Тетевен и Троян–партньори на проект „Приеми ме 2015“, участваха в обучение за позитивното възпитание на децата, настанени в техните домове. Здравословното хранене и редовната физическа активност като превенция на метаболитните заболявания, хранителните разстройства и емоционалното хранене, се дискутираха с професионалните родители.

Обучението има за цел да разшири познанията на участниците, свързани със здравословното хранене при децата и подрастващите, насърчаване на здравословен хранителен режим и редовна физическа активност. Храненето като водещо въздействие върху физическото и психическото развитие на децата, както и фокусиране върху области като приготвяне и съхранение на храна, социални и културни аспекти на храната и храненето и укрепване на самочувствието.

Засегнати са темите за затлъстяването сред децата-епидемията на 21 век и другата крайност- анорексията, като хранителни разстройства, причинени от фактори, влияещи на емоционалното здраве на подрастващите. Предоставени са здравни съвети за приемните родители, свързани с диабет от тип 1 и тип 2 често срещано хронично заболяване. Важен акцент се постави за модела на поведение, който възрастните предаваме на децата.

Реклама

Реклама