ОД МВР-Ловеч отчете добри резултати за месец декември 2018 год.

Реклама

Комисар Цветозар Цанков – зам.директор на ОД МВР-Ловеч и комисар Светослав Шишийски – началник на отдел „Охранителна полиция“ в областната дирекция на МВР представиха на редовен месечен брифинг резултатите от работата на служителите на реда през месец декември 2018 год.

През последния месец на миналата година в ОДМВР-Ловеч са били регистрирани 116 криминални престъпления (спрямо 150 за декември 2017 г.). Кражбите са намалели със 7 броя, като са регистрирани общо 18 и разкриваемостта при тях е 20%.

Сред отчетените през декември криминални престъпления са 4 престъпления свързани с наркотични вещества, като от тях 3 са разкрити, 4 телефонни измами и са образувани 4 досъдебни производства свързани с палежи и пожари.

Реклама

От 1 януари до 31 декември 2018 год. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани общо 1 987 криминални престъпления, които са със 78 по-малко в сравнение със същия период на 2017 год. Разкриваемостта е 52,67% , като са повдигнати обвинения на 1047 лица.

От 01 януари до 31 декември на 2018 год. служители на ОД МВР-Ловеч са посетили 1355 местопроизшествия, като от тях 102  са престъпления против личността /с разкриваемост 47,06% /, регистрирани са 3 убийства, които са разкрити, 695 престъпления против собствеността /разкрити на 298 от тях/ и 695  общоопасни престъпления /529 са разкритите/. Регистрираните кражби за периода са 538 спрямо 573 за 2017 год. Телефонните измами за 2018 год. са общо 31.

Комисар Цанков отчете, че добрите резултати се дължат на провежданите ежеседмични съвместни специализирани полицейски операции в малките населени места от служители на ОД МВР-Ловеч и Дирекция „Жандармерия“, както и на посещенията на мобилните екипи на ОД МВР-Ловеч в селата от шестте общини.

Комисар Светослав Шишийски представи информация за пътнотранспортния травматизъм  на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч. През м.декември 2018 год. на територията на областта са възникнали 41 пътнотранспортни произшествия от които 12 тежки, с 3-ма загинали и 15 ранени.

При проверки през декември пътните полицаи са установили множество нарушения, за които са съставени 496 акта /451 през 2017г./ и 3700 глоби с фиш /2233 за 2017г./.

Общо за 2018г. от 01 януари до 31 декември регистрираните пътнотранспортни произшествия са 639, от които 207 тежки с 21 загинали и 273 ранени. Статистиката показва, че за 2017 год. тежките ПТП са с 14 по-малко, но загиналите са с 21 човека повече, а броя на ранените е бил с 46 човека по-голям.

За 2018 год. служители на ОД МВР-Ловеч са съставили 6571 акта при 4877 за 2017г. и са наложили 29 872 глоби с фиш, като от тях 10880 са за превишена скорост / за 2017г.: 21 370 глоби с фиш, от тях 6 797 за превишена скорост/.  Алкохол и наркотици  за 2018 г.- 375.    За 2017 г.- 324. Неправоспособност  –  до 31.12.2018 г. –  съставени 503 акта, при 544 за 2017г. Констатираните нарушения на пешеходци са 43, като са съставени 5 акта и 38 глоби с фиш.

За неправилно паркиране са съставени 334 АУАН и са наложени 3187 глоби с фиш, от тях 326 са за неправилно паркиране върху тротоарите.

Реклама