800 ученици ще получат практични знания по финанси. Тетевен е сред градовете на инициативата

Реклама

Работата в клас е по утвърдено учебно съдържание на Джуниър Ачийвмънт България и ще се преподава от 34 учители, с подкрепата на 50 бизнес доброволци

В 34 класа в страната стартира програмата „Практични финанси“, със своето трето издание, което ще достигне до ученици от гимназиален етап в 31 училища в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Кърджали, Габрово, Благоевград, Разлог,  Пазарджик, Вършец, Враца, Тетевен, Пирдоп, Търговище, Елин Пелин, Вълчи дол, Монтана, Лом, Плевен и с. Черни Осъм, област Ловеч.

34 учители, обучени в преподаване на практическия курс по лични финанси ще водят предмета, а във всеки от класовете са предвидени между две и пет посещения от бизнес ментори от компаниите, осигуряващи и финансиране за реализацията на курса – NN България, BNP Paribas Лични финанси и УниКредит Булбанк.   

„Свидетели сме на сериозно сътресение в капацитета на българското училище да подготвя младите хора за живота. От резултатите от проучването PISA става ясно, че близо половината ученици в България нямат знания и умения, които да им позволяват да правят преценки или да взимат решения в различен личен и професионален контекст, както и не могат да намират подходящо научно обяснение в ежедневна ситуация. Финансовата грамотност се разглежда като елемент от компетентността за предприемчивост и инициативност, и е ключово важно присъствието на такава практическа теория за живота в клас. Благодарение на бизнес партньорите на „Практични финанси“ предметът стига до ученици в страната вече за трета година и е важно тази устойчивост да бъде регистрирана и подкрепена от средата, включително на институционално ниво“ – каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

Реклама

Първите уроци в клас, както и стартовото посещение на бизнес доброволците са вече факт в повечето от училищата, където се преподава предметът през тази учебна година. Съдържанието е фокусирано върху 12 важни теми, свързани с личните финанси, сред тях са: разбиране на приходите и разходите, лично бюджетиране, кредити и застраховане в контекста на риск и инвестиции и др. 

Радваме се, че заедно с партньорите ни от JA България намираме правилния път и подход към българските ученици. Участието ни в „Практични финанси” e израз на желанието ни да подпомогнем младите хора в натрупването на знания и умения за управление на личните финанси. Служителите и консултантите от NN България, които се включват като лектори и ментори по програмата, съвместно с учениците разглеждат финансови казуси и примери от практиката, като ги насочват във вземането на адекватни финансови решения за реализиране на важни житейските цели – добро образование, защита от различни рискове, осигуряване на добър стандарт на живот.” каза Николай Стойков, Главен изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване и на NN Живото застраховане.

Жозе Салойо, управител на БНП Париба Лични Финанси в България заяви„Ние подкрепяме проекта от самия му старт, защото сме убедени, че това е важна част от отговорността на водещите финансови институции към обществото. Днес финансовата грамотност е по-важна от всякога и затова ние сме щастливи, че можем да предадем огромния опит на нашата компания и да дадем своя принос младите хора да научат как да управляват разумно личните си финанси, защото така ще бъдат отговорни потребители в бъдеще.“

Като един от водещите партньори на програмата от тази учебна година се включи и УниKредит Булбанк: „Партньорството на УниКредит Булбанк с JA България е част от международната инициатива Social Impact Banking на УниКредит. Повишаването на финансовата култура е един от приоритетите на инициативата. JA беше избрана от УниКредит Булбанк за един от официалните партньори на Social Impact Banking в България, защото предлагат широка платформа за предаване на финансов и бизнес опит на българските ученици. Крайната ни цел е: по-информирани млади хора, които разумно и умело да управляват парите си“коментира Теодора Петкова – председател на УС и Главен Изпълнителен Директор на банката.

В края на курса през юни 2020 г. учениците от 34-те класа ще разпознават начините, по които финансовите избори влияят върху качеството им на живот. Като заключителен елемент от обучението най-активните ученици ще участват във финансов иновационен лагер „Практични финанси“, който JA България ще организира през май 2020 г. 

История на програмата

„Практични финанси“ стартира през 2017 г. по инициатива на JA България и финансовия сектор у нас, в лицето на 8 браншови организации – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД). Институционални партньори на проекта са Министерство на науката и образованието (МОН), Комисия за финансов надзор (КФН), Национална агенция за приходите (НАП). Първоначалното финансиране беше осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие, с Инициатива за общностите, БНП Париба Лични Финанси, NN България и Финансова група Karoll, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, ДЗИ и ПОК „Доверие“ АД.

Учебният курс по „Практични финанси“ се състои от 12 теми, които покриват 72 часа и се преподава в гимназиален етап, като част от часовете по избираема и факултативна подготовка в средни, профилирани, професионални и езикови училища, както и като предмет в раздел „Б“ и раздел „В“ на учебните планове на училищата.

Реклама