ОД МВР-Ловеч представи резултатите от Акция „ЗИМА“

Реклама

Общо 21 специализирани полицейски операции са провели служителите на ОД МВР-Ловеч в рамките на акция „Зима” през тази година. Общият брой на проверените пътни превозни средства е 1713, като от тях: велосипеди-23, ППС с животинска тяга -33, селскостопанска техника – 10, малогабаритна техника – 6, леки автомобили – 1468, товарни автомобили – 154, мотоциклети – 17 и мотопеди – 2. Общия брой на констатираните неизправности на ППС е 76. 27 неизправности са установени по осветителните системи и сигнализация, 1 неизправност по устройствата за измиване на предното стъкло, 10 случая на управление с разкъсани или износени гуми, 2 установени неизправности на велосипеди и 36 други.  

По отношение на наказателната дейност са наложени общо 293 мерки, от които:

  • Актoве за установяване на административно нарушение – 46;
  • глоби с фиш – 243
  • спиране от движение на ППС – 4;

Спрямо велосипедисти са взети 2 мерки, като на водачите им са съставени 2 глоби с фиш, към водачи на ППС с животинска тяга са приложени 3 мерки  и са им наложени 3 глоби с фиш, а спрямо пешеходци мерките са 5 , като и на петимата са съставени също глоби с фиш.

Реклама

Акция „Зима“ започна на 1 ноември и приключи на 30 ноември. Тя бе разделена на три етапа, като всеки един от тях обхвана по една десетдневка и бе насочен към различните участници в движението по пътищата – водачи на моторни превозни средства, велосипедисти, пешеходци и водачи на пътни превозни средства, задвижвани от животинска тяга.

Реклама