Безработица в Ловешка област се увеличава и достига 9.5%

Реклама

През месец ноември равнището на регистрираната безработица в Ловешка област се увеличава и достига 9.5%, като бележи ръст с 0.2 процентни пункта спрямо октомври. Rегистрираните безработни са 5 324, като техният брой нараства спрямо предходния месец с 3.0% (153 лица), а спрямо година по-рано се отчита ръст с 3.6% (184 лица), съобщава zetramedia.com.

Безработица през ноември по общини: Троян – 5.2%; Ловеч – 5.8%; Априлци – 7.2%; Тетевен – 14.1%; Летница– 15.4%; Луковит – 18.7% ; Ябланица –23.2%; Угърчин – 28.0%.

429 лица през ноември са постъпили на работа, с което общият брой на устроените през единадесетте месеца на 2019 достига 5007 лица. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика – 421 лица или 98.1% от общо постъпилите през месеца.

Реклама

В резултат на активните мерки за насърчаване на заетостта през месеца в субсидирана заетост са включени общо 8 безработни лица по проекти, финансирани по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. За периода януари – ноември общо 516 безработни лица са устроени на работни места, субсидирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 208, като 78.8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (66.3%), държавно управление (8.2%), образование (6.7%), административните и спомагателните дейности (5.3%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (4.3%), хуманно здравеопазване и социална работа (4.3%) и др.
Най-търсените професии през този месец са: монтажници, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, полагащ грижи за хората; преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения и т.н.

Реклама