Кой трябва да почисти снега пред входа?

Реклама

Започнат ли да падат температурите и завали ли сняг, започват и грижите по опесъчаването и почистването на улиците и тротоарите. Тук идва и въпросът – Кой трябва да чисти снега пред входа?

В чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен е посочено, че почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищните кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти.

Складирането на почистения сняг и лед трябва да се извършва така, че да не пречи на движението на МПС и пешеходците. Снегът по тротоарите затруднява придвижването на хората, както и работата на фирмата за събиране и транспортиране на отпадъци.

Реклама

В тази връзка от общинска администрация призовават, своевременно да се почиства снега по прилежащите тротоари, около кофите за смет, както и надвисналите блокове сняг и висулки от покривите на сградите.

Реклама