РЗИ – Ловеч извърши проверки на детски и учебни заведения в населени места с режимно водоснабдяване

Реклама

Инспектори от РЗИ – гр. Ловеч са извършили 6 проверки на детски и учебни заведения в населени места с въведено режимно водоснабдяване към 31.12.2019г. на територията на обл.Ловеч:  общ.Летница – с.Горско Сливово, общ.Ловеч – с.Прелом и с.Малиново, общ.Тетевен – с.Глогово и гр.Тетевен – кв.Полатен.

Проверките са насочени за стриктно спазване на всички здравно хигиенни изисквания при експлоатация. Установено е, че в населените места е възстановено водоподаването без с.Глогово и с.Прелом.

В с.Глогово в детското и учебно заведение са  изградени хидрофорни уредби. На директорите на двете заведения са издадени предписания за периодично почистване и дезинфекция на хидрофорната система и обеззаразяване на водата с биоцидни препарати.

Реклама

В с.Прелом продължава режимното водоподаване, като вода се осигурява чрез водоноска. Взета е проба за  контролно изследване на водата от водоноската – отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г. за качествата на водата за питейно битови цели.

Изследвани са и 4 проби вода от плувни басейни от с. Чифлик.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от плувните басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Реклама