Завишаване на заболяемостта в Ловеч, но няма случаи на грип

Реклама

През последната  седмица заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч е 100, 52 на 10 хиляди, при 57, 87 на 10 хиляди  за предходната седмица. Регистрира се завишаване  на заболяемостта. Не са съобщавани до момента случаи на грип.  Средната заболяемост от ОРЗ за страната е 201, 59 на 10 хиляди, съобщават от РЗИ Ловеч.

За периода 14.01.2019–20.01.2019година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Чревни инфекци

Реклама

  • Хепатит А – регистрирани са 3 случая

– 1случай за  с. Беленци – 8 г. ученик, пореден случай в СУ „Христо Ботев”с. Румянцево.

– 1 случай за гр. Луковит – 9 г. ученик в ОУ „П. Р. Славейков” гр.Роман, случаят е съобщен от РЗИ гр.Монтана

– 1случай  за с. Петревене – 16 г. ученик в СУ „Алеко Константинов” гр. Луковит

  • Ротавирусен гастроентероколит 1сл.

– 1сл. за с. Карлуково – дете на 2 г.-неорганизирано

  • Хепатит С – 2сл.

– 2 случая  за гр. Ловеч

Дихателни инфекции

  • Скарлатина – 1сл.

– 1случай за гр.Летница- 4г.дете, което посещава ДГ „Зора” в гр.Ловеч.

  • Варицела – 1сл.

– 1случай  за гр. Ловеч – ДГ „Зора”

  • Туберкулоза – 1сл.

– 1случай  за с.Бежаново на 28г.

Реклама