Повече от 28 000 проверки са извършили горските стражари в 40-те териториални поделения на ЮЗДП

Реклама

Повече от 28 000 проверки са извършили горските стражари в 40-те териториални поделения на Югозападното държавно предприятие през изминалата година. Инспектирани са 9854 дърводобивни обекта и 2850 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина. Над 13 700 са проверените ловци във връзка с предприетите мерки от МЗХГ за предотвратяване разпространението на Африканската чума по дивите свине и засиления вътрешен контрол в ЮЗДП.

В резултат на интензивните действия и активната превенция срещу посегателствата от горите значително намалява броят на установените нарушения. Общо 582 акта за незаконна сеч, транспортиране на дървесина без превозен билет и за нарушения на ловното законодателство са съставили служителите по опазване на горите. За сравнение през 2018 г. техният брой е 588, през 2017 г. – 1051, а през 2012 г. – 1288.

Общото количество на задържаната незаконна дървесина е 1097 куб. метра, от които 635 куб. метра от категория обла строителна, 458 пространствени куб. метра дърва за огрев и 4 куб. метра – фасонирана. Конфискувани са също 19 автомобила, 30 каруци и 16 бензино-моторни триона. С най-висока концентрация на нарушения остават районите в непосредствена близост до населени места, като Ихтиман, Самоков, Разлог и Тетевен.

Реклама

Според експертите основна причина за намаляване броят на актовете са предприетите през последните години превантивни мерки. Въвеждането на електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, джипиес устройствата на автомобилите за транспортиране на дървесина, ревизиите на охранителните участъци имат дисциплиниращ ефект. Активното участие на гражданите, които подават сигнали на единния национален телефон 112 при пожари и нередности, подпомага служителите по опазване на горите.

Засиленият вътрешен контрол и ежедневните проверки по маркиране на дървесината, сечта, разкройването на асортиментите, както и транспортирането на дървесина продължават да са приоритет в работата на ЮЗДП по опазване и стопанисване на горите и през 2020 г.


Реклама