Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 20.01.2020 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Машинен оператор шиене /по трудов договор/2
2Монтажник изпитване електрически съоръжения /по трудов договор/2
3Завеждащ административна служба /по трудов договор/1
4
Реклама