Проведе се първото заседание на ОбС-Тетевен за 2020 г.

Реклама

На 22-ри януари се проведе четвъртото по ред заседание на ОбС-Тетевен за мандат 2019 – 2023 г. и първото за 2020 година. На него присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Борис Врабевски и Тони Стоев – Зам.-кметове на Община Тетевен, кметове и кметски наместници на населените места в общината, служители на ОА, граждани.

В дневния ред бяха включени 21 предложения, свързани с плана за работата на ОбС за първото шестмесечие за 2020 г., приемане на отчет за изпълнение на решенията на ОбС за периода 01.09.2019 г. – 31.12.2019 г., приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за второто шестмесечие на 2019 г., с изпълнение на дейности по културната, спортната и младежката програми за 2019 г., с разпореждане на имоти – частна общинска собственост и др. От тях бяха взети 20 решения, като усилено се дебатираха точките, свързани с трудовите възнаграждения на кметовете на населени места и инвестиции, извършени през 2019 г. от ,,ВиК“ АД – Ловеч в активи публична общинска собственост. Обсъдени бяха и проблемите с водоснабдяване на територията на общината, като д-р Бояджиева разясни подробно за тях и обсъдените възможности на провелата се среща миналата седмица по нейна инициатива с Областен управител и Изпълнителния директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

Подробна информация за решенията, както и видео от всяко заседание на ОбС-Тетевен се качва редовно на официалния сайт на Община Тетевен – teteven.bg в раздел Общински съвет.

Реклама

Реклама