По-малко регистрирани престъпления през 2019 год. отчете ръководството на ОД МВР-Ловеч

Реклама

Ст.комисар Милен Маринов директор на ОД МВР-Ловеч, комисар Цвeтозар Цанков зам.директор на ОД МВР-Ловеч и комисар Светослав Шишийски началник отдел „Охранителна полиция“  представиха днес пред журналисти актуална информация, свързана с работата на служителите на реда в региона през изтеклата година.
По-малко регистрирани престъпления през 2019 год., с тези думи старши комисар Маринов откри редовния месечен брифинг. Обстановката на територията на областта е относително спокойна, допълни още той.

През 2019 г. са регистрирани общо 1673 престъпления при 2021 за 2018 год. Отчетено е намаление с 348 престъпления  или  17.21 % .
Разкритите престъпления за отчетния период са 934 или 55,83 %, като за същия период на 2018г. са рагистрирани 1022 престъпления, а разкриваемостта е била 50,57% т.е. налице е увеличение с 5,26 пункта.
Средната разкриваемост за страната през 2019 г. е 46,78 %. , като тази на ОДМВР Ловеч е с 9,05 % над средната за страната.
Комисар Цанков обобщи, че на територията на ОДМВР Ловеч през 2019г. най-голям е бил делът на престъпленията против собствеността – регистрирани са 584 престъпления, от които са разкрити 277. За сравнение през 2018г. са регистрирани 704 престъпления против собствеността, а от тях са разкрити 289. Констатирано е намаление на регистрираните престъпления против собствеността със 120 броя, а  разкриваемостта през 2019 г. се е увеличила спрямо 2018 г. с 6,38 %. През периода са регистрирани 13 грабежи, като са разкрити 11. Кражбите отчетени през 2019год. са  426, като  201 са разкрити. За същия период на 2018 г. са регистрирани 544 кражби, а разкриваемостта е била 42,28 %. Измамите за 2019 год. са били 38, като 20 от тях са разкрити.
На второ място по интензивност на регистрираните престъпления са общоопасните престъпления – регистрирани са 527, от които са разкрити 425, с разкриваемост 80,65 %.  За същия период на миналата година са регистрирани 699 общоопасни престъпления, като са разкрити 522 .
Относително малък дял се пада на престъпленията против личността – регистрирани са 100 престъпления, като 58 от тях са разкрити, с разкриваемост 58,00 %. През 2019 год. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 3 убийства, които са разкрити.
По линия на криминална полиция са регистрирани 1411 престъпления от които са разкрити 847, с разкриваемост 60,03 %. За същия период на миналата година са регистрирани 1659 престъпления, като са разкрити 938.
По линия на икономическа полиция са регистрирани 262 престъпления, от които са разкрити 87.  Сред тях с най-голям дял са престъпленията в горското стопанство, следвани от паричните престъпления, акцизните и документни престъпления.
По  линия “Акцизи” през 2019 год. са проведени  69 специализирани операции, при които са иззети – 35 440 къса ( 1772 кутии) цигари без акцизен бандерол, 944 л. високоградусен алкохол без бандерол, 125кг. нарязан тютюн и 1910л. течни горива, като са образувани 11 досъдебни производства, 3 предварителни проверки  и  17 АУАН.
През изтеклата година в ОД МВР-Ловеч са регистрирани 87 престъпления свързани с наркотици, като от тях 66 са разкрити. За 2019г. са установени 5 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества,  1 оранжерия и 10 места с насаждения с канабис. Образувани са 11 досъдебни производства за отглеждане на растения – чл. 354в от НК, от които са разкрити 10.

Комисар Светослав Шишийски началник отдел „Охранителна полиция“ представи пред журналистите информация по линия на пътната безопасност за изтеклата 2019год. През миналата година на територията на областта са регистрирани 609 ПТП, от които 382 с материални щети, 227 тежки с 26 убити и 339 ранени. В сравнение с 2018г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 20 тежки ПТП повече, убити с 5 повече и 66 ранени повече. ПТП с материални щети са с 50 по-малко. В сравнение с 2017 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 34 тежки ПТП повече, убити с 16 по-малко и 20 ранени повече. ПТП с материални щети са с 38 по-малко, заяви още комисар Шишийски. По линия на административно-наказателна дейност общо за ОДМВР служителите на сектор „Пътна полиция” и  „Териториална полиция“ са сътавили 5549 АУАН и 39927 фиша, от които 17009 за превишена скорост. За сравнение през 2018 год. Съставените актове са 6252, а глобите с фиш 29872, от които 10906 за превишена скорост.
През 2019 год. служителите на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция”, които обслужват територията на общините Ловеч и Угърчин  са констатирали:

  • образувани преписки и съставени 32 броя АУАН за превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място
  • 53 електронни фиша серия Г за МПС без задължителна застраховка „ГО“.
  • за неправилно престояващи и паркирани МПС са съставени 80 АУАН и 2 995 издадени глоби с фиш.
  • за неизползване на обезопасителен колан или каска са съставени 870 АУАН и 374 глоби с фиш
  • 274 са констатираните нарушения за управление на МПС под въздействието на алкохол, от тях 39 водачи са отказали да бъдат тествани.
  • управление след употреба на наркотици са 75, като от тях  23 водачи са отказали да бъдат тествани
  • 313 са установените неправоспособни водачи
  • 379 са констатираните нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка “ГО”.
  •  отнемане предимство на пешеходец са съставени 40 АУАН
  • на 71 пешеходеца е наложена глоба с фиш и на15 са съставени АУАН

По актуалната и приоритетна за МВР тема свързана с издаването на лични документи на гражданите  с изтичащи лични документи през 2020 година Мария Петкова началник сектор БДС при ОД МВР-Ловеч подробно запозна с новостите и създадената организация за улесняване на работния процес.
С предприетите мерки се цели  улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления и също така се призовават гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им, а да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна. Работещите имат възможност в рамките на работното си време да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

Реклама

Реклама