Предстои провеждане на последна тръжна сесия за публичен търг за продажба на 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен

Реклама

Предстои провеждане на последна тръжна сесия за публичен търг с явно наддаване, съгласно Решение №918/26.10.2018 г. на ОбС Тетевен, публикувано в ДВ бр. 100 от 04.12.2018 г. за продажба на 74 100 (седемдесет и четири хиляди и сто) дяла, представляващи 100 % от капитала на “Дърворезба” ЕООД гр. Тетевен, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Търгът ще се проведе на 07.02.2019 г.,четвъртък, от 14:00 ч., в стая 217 на Община Тетевен.

Повече информация за условията на търга вижте тук.

Реклама

Реклама