Епидемична обстановка на територията на община Луковит от 27.01.2020 година

Реклама

Заболяемостта в гр. Ловеч и в останалите общини към момента бележи завишаване, но не достига все още епидемични стойности

В дните 20.01.-24.01.2020 г. включително нараснаха случаите с ОРЗ и грип на територията на община Луковит. Регистрирани са общо 389 заболели и оформена заболяемост 317,4 на 10 хил. население. Най-висока е заболяемостта във възрастовите групи 5-14 г. – 1396,47 на 10 хил. население; 0-4 години – 907,7 на 10 хил. и 15-29 г. – 297,8 на 10 хил. население.

Във връзка с това на проведено заседание на 24.01.2020 година на Оперативното бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ  Ловеч се взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Луковит считано от 27.01.2020 година. Заболяемостта в гр. Ловеч и в останалите общини към момента бележи завишаване, но не достига все още епидемични стойности.

Реклама

Издадено е предписание за противоепидемични и профилактични мерки с цел ограничаване на контактите в ученическата възраст до РУО гр. Ловеч за прекратяване на учебните занятия в училищата в община Луковит от 27.01.2020 година до 31.01.2020 година включително.

Разпоредени са следните противоепидемични мерки за община Луковит:

  1. Медицинското обслужване, изолация и лечение на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.
  2. Да се преустановят плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.
  3. Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
  4. Хоспитализиране на болните с усложнения, с тежки форми на грип и ОРЗ и пациенти, страдащи от хронични заболявания (белодробни, сърдечно-съдове, диабет и др.).
  5. Да се преустановят плановите операции и свижданията в МБАЛ, засилване мерките за предпазване от вътреболнично заразяване от грип и ОРЗ; засилен дезинфекционен режим.
  6. Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.
  7. Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.

Дирекция “Надзор на заразните болести” на РЗИ – Ловеч продължава ежедневното наблюдение на регистрираните случаи на ОРЗ и грип на територията на цялата област и препоръчва, гражданите с оплаквания непременно да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.

Реклама