Събчева свика заседание на работна група за безвъзмездно прехвърляне на язовири от общините към държавата

Реклама

Областният управител Ваня Събчева свика заседание на работна група за безвъзмездно прехвърляне на язовири от общините към държавата. Задачите пред експертите от ДП „Управление и стопанисване на язовири“, ОД „Земеделие“ – Ловеч, Централно управление на напоителни системи, Регионален отдел „Надзор на язовирните стени“ и Областна администрация са свързани с проверки на представените в изпълнение на разпоредби на Закона за водите документации от кметовете на общини на територията на област Ловеч – заявления за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири-публична общинска собственост, както и представените такива по реда Закона за изменение и допълнение  на Закона за водите от министъра на икономиката.

Към настоящия момент са подадени документи за 51 язовири от област Ловеч за прехвърляне на държавата, разпределени по общини – по един от общините Летница и Тетевен, по 4 от общините Луковит и Угърчин, 5 от община Троян и 36 от община Ловеч.

Целта на днешната среща е да разгледаме документите, предоставени от общините Летница, Луковит, Тетевен, Троян и Угърчин от гледна точка на изискванията на закона и методиката за приемане на язовирите от Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Документите, предоставени от община Ловеч ще бъдат разгледани на следващи заседания на работната група, уточни в началото на заседанието Ваня Събчева.

Реклама

Представителите на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ обсъдиха прилагането на предоставената предварително методика, по която се работи и коментираха предоставените им копия на досиета на язовири.

След обсъждането на документите на всеки обект стана ясно, че за всички предложени язовири ще се изисква допълнителна информация, като принципно решение за прехвърляне е взето само за язовир „Кълбочерец“ в землището на с. Горско Сливово, община Летница. Това ще стане след заповед на Областен управител.

Реклама