Равнището на безработицата в област Ловеч през 2018 г. е с 3% над средното за страната

Реклама

Равнището на безработицата в област Ловеч през 2018 г. достига 9,7% при средно за страната 6,2 на сто. Общият средногодишен брой на регистрираните в Бюрата по труда 5 447 души, съобщи Христомир Василев, гл. експерт в отдел „Услуги по заетостта” в Регионалната служба по заетостта в Ловеч.

В сравнение с 2017 г. равнището на безработицата в региона е с 2% по-ниско. Най-голям е броят на регистрираните лица без квалификация и специалност – 57,6% от общия брой на безработните. Тези над 50 години са 38,9%, а младежите до 29 години са 14,8 на сто. Продължително безработните са 40%, а тези с трайни увреждания – 6,8%.

През 2018 г. на работа са постъпили 5 984 лица, с 525 по-малко в сравнение с 2017 г. От тях 5 171 са започнали работа на първичния пазар, а по програми, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 893. През миналата година са заявени 4 753 свободни работни места, със 766 по-малко от предходната година. Заетите работни места са 4 201, като 3 474 от тях са на първичния пазар.

Реклама

Източник: „Зетра“

Реклама