Д-р Росен Федерчев: В област Ловеч епизоотичната обстановка е спокойна

Реклама

Областният управител Ваня Събчева ръководи днес поредното заседание на Областната епизоотична комисия. В дневния ред освен актуална информация за епизоотичната обстановка в област Ловеч, предоставена от директора на ОД „Безопасност на храните“ д-р Росен Федерчев, бяха разгледани и промените в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и за одобрения от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България през 2020 г.

На работната среща стана ясно, че със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева с цел овладяването на АЧС до 16 февруари се удължава срокът за групов лов на диви прасета.

„Имайки предвид мащабите разпространението на АЧС в страната и съседните държави, можем да обобщим, че в област Ловеч епизоотичната обстановка е спокойна, няма болни животни във фермите за отглеждане на домашни прасета, както и нови случаи на констатирани огнища на АЧС при диви свине. ОДБХ ще приключи в проверката за нерегламентирано отглеждане на домашни прасета в стопанствата тип „заден двор“ до края на януари, като успоредно с това ще анализира и готовността на стопаните да отглеждат регламентирано до три прасета за угояване при стриктното спазване на мерките за биосигурност и след регистрация по новите указания в съответствие с последните промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания“, подчерта Федерчев и допълни, че при проверките ще се следи и за отглеждането на птици, разпоредено със заповед на изпълнителния директор на БАБХ заради повишена епизоотична готовност за инфлуенца по птиците или птичи грип. Забранява се и провеждането на изложби и пазари на птици.

Реклама

По думите на д-р Федерчев е необходимо кметовете на общините от област Ловеч да разпоредят незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, на които да бъде разпоредено на собствениците на птицевъдни обекти и стопанства тип „заден двор“ да отглеждат птиците си на закрито, като не допускат контакт между диви и домашни птици, както и да актуализират информацията за собствениците на птичи ферми.

На заседанието бе разяснен и приетият от Министерски съвет План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г., в който ясно и точно са разписани всички мерки и дейности на отговорните институции.

Важните моменти в него са висока степен на координация между институциите, определяне на активната роля на кметовете на общини и особено на кметовете на населените места, и необходимостта от висока информираност на обществото.

Реклама