Нивото на заболеваемост в област Ловеч е завишено, но обичайно за сезона

Реклама

На поредно заседание Оперативното бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч обсъди заболеваемостта от Остри респираторни заболявания и Грип на територията на област Ловеч.

За дните от настоящата седмица заболеваемостта в община Луковит е най-висока, където продължава обявената епидемична обстановка. Резултатите от вирусологичната диагностика на проби от болни от гр. Луковит доказаха грипен вирус А(H3N2) и циркулация на други-негрипни вируси. От 28.01.2020г., по искане на лечебните заведения и след становище на РЗИ, са увеличени леглата в ДО на МБАЛ Луковит и МБАЛ Ловеч с по 10 с цел хоспитализиране на болните във всеки показан случай

Високо ниво на заболеваемост се регистрира и за община Ловеч, но не достига епидемичната. Във всички останали общини нивото е завишено и обичайно за сезона.

Реклама

На заседание на 05.02.2020г. ще бъдат обобщени данните за цялата седмица и ще се вземе решение за отмяна или продължаване на епидемичната обстановка. Ще бъдат анализирани отново за седмичен период и всички останали общини.  

Дирекция “Надзор на заразните болести” на РЗИ – Ловеч напомня, че е важно да се спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение, гражданите с оплаквания непременно да се обръщат към общопрактикуващия си лекар.

В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.

Реклама