Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, включи се и ДАБДП

Реклама

Областната комисия за безопасност на движението по пътищата проведе в Ловеч поредното си заседание. То бе председателствано от зам.-областния управител Бойко Пъдарски и в него участва представител на Държавната агенция по безопасност на движението – Росен Рапчев, експерт. В началото на годината в цялата страна се включваме в заседанията на Областните комисии, като целта ни е да засилим вниманието на компетентните институции на регионално ниво и заедно да набележим мерки, които да ни помогнат да постигнем трайно намаление на пътния травматизъм, подчерта Рапчев.

В дневния ред бе включено представяне и обсъждане на Стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 и ролята на Областните комисии за изпълнение на националната политика в това направление, както и представяне и приемане на Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на Областната политика по безопасност на движение по пътищата в област Ловеч и приемане на План-програма за 2020 г.

Стратегията предвижда не просто засилване ролята на Държавната агенция, а и извеждането й като водеща по отношение на превенция и контрол, подчерта още в началото Бойко Пъдарски, председател на областната комисия.

Реклама

От предоставения доклад за работата на комисията през 2019 г. става ясно, че в област Ловеч са регистрирани за миналата година 609 ПТП, от които 382 са с материални щети,  227 тежки катастрофи с 26 загинали и 339 ранени. В сравнение с 2018 г. състоянието на трите определящи фактора сочи с 20 тежки ПТП повече, загинали с 5 повече и 66 ранени повече, като само ПТП с материални щети е с 50 по-малко в сравнение с предишната година.

Основните нарушения, станали причина и към които трябва да се насочи вниманието и контролът, са несъобразената и превишена скорост и неправилните маневри и движение по пътното платно.

Високият дял на травматизма при тежките ПТП се дължи основно на конфликтността между пешеходното и автомобилното движение, на не обезопасяването на най-рисковите участъци и кръстовища в населените места, а също така и на ниската транспортна култура и слабата дисциплина на пешеходците и водачите.

По време на заседанието на комисията Росен Рапчев препоръча да се организират междуведомствени проверки за състоянието на пътната инфраструктура, съвместни обучения сред подрастващите в училищата, активизиране на контролната дейност на МВР и „Автомобилна администрация“. По думите му се очаква да влезе в действие системата за средна скорост на път I 4 в отсечките между Голец и Сопот, като в момента единственият проблем е сертифицирането на камерите, като по този начин участъкът ще се контролира от системата и ще освободи ресурс на МВР и КАТ за други опасни участъци. Рапчев препоръча още там където е възможно да се премахнат знаците с отпаднала необходимост и участъците да се урегулират с нови знаци, ако е необходимо. Той обърна внимание още и на контрола на ОПУ към фирмите за почистване и поддържане на пътищата не само през зимния сезон, а целогодишно, като акцентира на видимостта на пътното трасе и знаците, които указват скоростта и опасностите на пътя. Той поясни, че се очакват промени, които ще позволят и общините да монтират свои технически средства и камери на опасни участъци, за да се следи за безопасността на движение и в защита правата на пешеходците.

Обърна се внимание и на темата с облеклото на децата през тъмната част на денонощието. Препоръчва се родителите да поставят светлоотразителни елементи върху дрехите и ученическите раници.

Докладът за дейността на Областната комисия за 2019 г. и приетата програмата за 2020 г. ще бъдат публикувани на сайта на Областна администрация Ловеч.

В заседанието участваха всички членове на Областната комисия – представители на общините, Окръжна прокуратура, ОД на МВР, РДПБЗН, ОО „Автомобилна администрация“, Регионално управление на образованието, Областно пътно управление, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст и СБА.

Реклама