Окръжна прокуратура – Ловеч води досъдебно производство във връзка с извършени неправомерни действия от служител на МВР

Реклама

Окръжна прокуратура-Ловеч наблюдава досъдебно производство, образувано през м. ноември 2019г., за извършени неправомерни действия от служител на МВР, осъществяващи признаците на престъпление от общ характер – упражняване на принуда по отношение на физически лица за разпореждане с имущество. Предмет на разследването са и други престъпления, за които се събират доказателства. В производствени бази в гр.Ловеч, с.Дойренци и жилище в с.Дренов, са извършени претърсвания, като са иззети документи и веществени доказателства, относими към делото.

Разследването се извършва под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Реклама