Зам.-министър Таня Михайлова и д-р Мадлена Бояджиева прерязаха лентата на обновеното училище СУ ,,Георги Бенковски“ в Тетевен

Реклама

С тържествена церемония в Тетевен инж. Таня Михайлова – Заместник-министър на образованието и науката и д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, прерязаха лентата на изцяло обновеното СУ ,,Георги Бенковски“. Ремонтът на най-голямото училище в общината стартира през март 2019 г. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“ на стойност 1 247 120,66 лв., финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Чрез изпълнението на проекта се осигури възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобри инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повиши нейната привлекателност. В сградата на СУ „Георги Бенковски“ се извършиха строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външните стени, беше подменена съществуваща дограма, изгради се нова дървена покривна конструкция и топлинно изолиране на покривното пространство. Осъществи се конструктивно укрепване и усилване на основите на физкултурния салон, изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на подови настилки, подмяна на електрическата система и др.

Д-р Бояджиева беше изключително щастлива, че проектът вече е реализиран: ,,Днес сме тук, за да открием нашата обновена Тетевенска гимназия, която е един от символите на образованието в община Тетевен. Убедени сме, че образованието е бъдещето на нашата държава и като институция влагаме сили и енергия, за да помагаме в тази посока. Щастлива съм, че това е поредното обновено училище на територията на общината, в което нашите деца ще могат да учат и да се чувстват сигурни, поемайки по пътя на знанието и живота! На добър час!“.

Реклама

Заместник-министър Таня Михайлова приветства колектива и учениците на Средното училище и изказа удовлетворението си от промяната в гимназията: ,,Благодаря за емоцията, която днес ми подарявате, защото обновяването на българското училище означава запазване на традициите и осигуряване на съвременна образователна среда. Едно училище не са само стените, не е просто сградата – едно училище се прави от учителите и учениците. От тяхната воля, амбиции, стремежи и мечти. От тяхната упоритост и стремеж към знанието. Поздравявам всички ученици и като един учител Ви пожелавам да пазите училището си, защото да имаш шанса да влезнеш в обновено училище, е и отговорност. Уважаеми колеги, убедена съм, че средата е от значение.  Неслучайно знаете, че не просто само трябва да научите учениците си да знаят, а трябва да им предадете и този стремеж към знанието и тази увереност при показването на знанията, за да не бъде компетентностният подход само една фраза. Благодаря и на Община Тетевен в лицето на Кмета, затова че наистина те с всяка възможност успешно се стремят да подобрят инфраструктурата в образованието.“

След откриването на обновения сграден фонд Заместник-министър Михайлова проведе среща в сградата на Тетевенската гимназия с учителите, като бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата. След това в сградата на Общината д-р Бояджиева и Заместник-министър Михайлова обсъдиха теми, свързани с образованието на територията на общината, дуалното обучение, както и възможности за финансиране за ремонти на сграден фонд на други училища.

На тържественото откриване присъстваха Бойко Пъдарски – Заместник областен управител на Област Ловеч, Еленко Начев – Началник на РУО Ловеч, Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен, Маринела Маркова – директор на СУ ,,Георги Бенковски“, учители и ученици.

Реклама