1119 ученици, завършващи 7 клас ще могат да кандидатстват в 46 паралелки

Реклама

Общият брой на учениците, завършващи 7 клас в област Ловеч през 2020 година е 1119. Те ще могат да кандидатстват в 46 паралелки – една професионална със срок на обучение 3 години, 15 профилирани със срок на обучение 5 години и 30 професионални със срок на обучение 5 години. Това стана ясно по време на заседанието на Областната комисия по заетостта, която се проведе председателствана от зам.-областния управител Бойко Пъдарски.

Тази година при планирането е изпълнена целевата стойност, зададена от МОН за обучение в професионални паралелки в област Ловеч. Планирани са 31 професионални паралелки, които се различават с многообразие по отношение на предлаганите специалности, съобразени с икономическото развитие на общините и нуждите на бизнеса от региона.

Зададената целева стойност – процент ученици в професионални паралелки за област Ловеч е 64,4 %. Изпълнената в план приема е 67,63%. Повишава се делът на планираните паралелки по посока на STEM профили и професии, в които учениците могат да продължат обучението си. Зададената целева стойност за област Ловеч от МОН е 46,62%, а изпълнената е 46,72%.

Реклама

В планираните професионални паралелки има специалности, които са от списъка на професиите и специалностите с предполагаем и доказан недостиг на кадри на пазара на труда. Увеличава се броят на паралелките, в които учениците ще могат да продължат обучението си в дуална форма. 

До този план прием се стигна след проведени работни срещи по общини с участието на областния управител Ваня Събчева и началникът на РУО Еленко Начев. В конструктивен диалог с представители на местната власт и бизнеса в съответната община се стигна до работещи предложения, с които ще се върви към обучението на кадри, необходими за развитието на област Ловеч и намаляване на недостига на необходимите специалисти в различни отрасли.

Реклама