Стартира тръжна процедура за строителен надзор при укрепването на 34 свлачища и срутища от републиканската пътна мрежа

Реклама

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор при укрепването на 34 свлачища, срутища и пропадания по пътища от републиканската мрежа. Обществената поръчка е в 34 обособени позиции и за всяка от тях ще бъде определен изпълнител. Срокът за подаване на офертите е 19 март 2020 г., а общата стойност на поръчката е над 5,5 млн. лв. без ДДС.

Строителният надзор ще се осъществява при укрепването на следните свлачища и срутища: при с. Тикале на път II-86 Смолян – Средногорци, 3-те свлачища на пътя за Рилския манастир, при с. Хубавене на път III-308 Калугерово – Своде, при с. Дебел дял на път III-4404 Трънито – Дебел дял, на път I-5 Полски Тръмбеш – Велико Търново, при с. Горни Цибър на път ІІ-11 Лом –Козлодуй, 2 свлачища на път II-15 Мизия Оряхово, свлачището в Своге на път III-164 Своге – Бучен проход, 4 свлачища на път III-3701 Етрополе – Ямна, на път II-48 Омуртаг – Котел, 2 свлачища на път III-8652 Бял извор – Неделино. Ще се осъществи надзор и при укрепването на деформации на път I-6 Кюстендил – Перник, в 6 участъка на път II-82 Костенец – Самоков, на път II-63 Перник – Брезник, на път II-11 Ботево – Арчар, на път ІІІ-5006 Габрово – Узана, на път III-189 София – Банкя, в 2 отсечки на път III-358 Шипково – Рибарица, на III-407 Стражица – Полски Тръмбеш, на път III-4003 Малиново – Прелом и на път ІІІ-3505 Стефаново – Велчево.

Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изпълнението на проучвателно-проектантските и строително-възстановителните работи на тези обекти на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки на „Автомагистрали“ ЕАД, приложим за публични възложители, какъвто е АПИ.

Реклама

През септември 2019 г. Министерският съвет отпусна до 31 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за укрепване на обектите от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години. Останалите необходими средства ще бъдат осигурени от приходите от тол такси в периода от 2020-2021 г. за финансиране на цялостното изпълнение на проектите.

Реклама