Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 10.02.2020 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Монтажник изпитване електрически съоръжения /по трудов договор/1
2Лекар /по трудов договор/1
3Учител антлийски език /по трудов договор/1
4Личен асистент /по трудов договор/1
5Учител общоообразователен предмет ПГК /по трудов договор/1
Реклама