Увеличиха еднократната помощ за новородено или осиновено дете в община Тетевен

Реклама

Община Тетевен увеличи еднократната помощ за новородено или осиновено дете от 200 на 500 лв., с цел продължаване на политиката за стимулиране раждаемостта и подкрепата на младите семейства в общината.

Радвам се, че от тази година в община Тетевен увеличихме еднократната финансова помощ за новородено или осиновено дете и вече ще изплащаме сумата от 500 лв. за всяко новородено, коментира кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

По думите ѝ, съгласно действащия правилник, тази помощ се отпуска само при условие, че новороденото или осиновеното дете е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Тетевен, родителите са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане или осиновяване, имат завършено не по-ниско от средно образование, имат непрекъснати здравноосигурителни права и нямат просрочени задължения към Община Тетевен.

Реклама

Целта ни е да продължим усилията си за по-ефективна политика за подкрепа на младите семейства, стимулиране на раждаемостта сред семействата със средно и по-високо образование и поощряване на младите хора да отглеждат високообразовани и стойностни граждани, подчерта д-р Бояджиева.

Реклама