Кръгла маса „Професионално образование и обществена реализация“

Реклама

В Центъра за подкрепа и личностно развитие – Тетевен  се проведе кръгла маса под наслов: „Професионално образование и обществена реализация“ с ученици от средните училища на територията на общината: СУ „Г. Бенковски“, ПГ по СЕУ и НППГСД „Сава Младенов“. Събитието е част от проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно участие на гражданите в област Ловеч“, ОП „Добро управление“, изпълняван от Сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч с партньорството на общините от областта.

Събитието е и част от дейностите по Младежкия план за 2020 г. на Община Тетевен, Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината. Като партньор по проекта Община Тетевен реализира подготовката, организацията и модериране на срещата.

В обръщението към участниците представителите на Сдружение „Екомисия 21 век“ г-жа Рена Керезова и г-жа Тинка Иванова изтъкнаха изключителната важност на връзката между професионалното образование и обществената реализация, а г-жа Камелия Кънчева- Началник отдел „ХДСТ“ благодари на училищните ръководства за поредното ефективно и ползотворно сътрудничество при реализиране на общинските младежки политики.

Реклама

Под формата на ролеви игри, участниците, разделени в три смесени отбора от различните училища трябваше да презентират или отгатват професиите, за които те се обучават в професионалните и профилирани паралелки, както и да познават и презентират професии, които се упражняват в местния бизнес. Най – атрактивна беше последната игра, в която задачата на всеки отбор беше да изготви проект на къща за гости, заедно със съответните зони и съоръжения за отдих и занимания, проект за обзавеждането и да предложи пакет от услуги за потребителите, който да бъде част от маркетингова реклама.

Забавлявайки се, участниците демонстрираха знания и умения, придобити в тяхното професионално обучение и възможностите за реализация в местни фирми и организации.

Реклама