На 1661 пожара са реагирали службите на РДПБЗН – Ловеч през 2019 г.

Реклама

През 2019 г. службите на РДПБЗН – Ловеч са реагирали на 2139 сигнали за произшествия. От тях 1661 пожара, от които 229 са с нанесени материални щети и 1432 – без нанесени преки материални щети. Службите на РДПБЗН-Ловеч са се отзовали на 77 сигнала за аварийно-спасителни дейности. Отчетено е значително увеличение в броя на произшествията през 2019 г. спрямо предходната година /с 655 броя/. Увеличението на произшествията се дължи на продължителното засушаване през 2019 г. и свързаните с това пожари без преки материални загуби (предимно в сухи треви и храсти). При пожари през 2019 г. са загинали 4-ма души, а през предходната 2018 г. година са 2-ма. Пострадалите граждани през 2019 г. са 11, а през предходната година са 5-ма; Спасените граждани за 2019 г., на които служители на ПБЗН са оказали помощ при ликвидиране на произшествия са 20.

Основните причини за възникналите произшествията с преки материални загуби през 2019 г. са следнитте:

–        небрежност при боравене с открит огън – 88 произшествия

Реклама

–        късо съединение – 41 произшествия

–         неправилно ползване на нагревателни и отоплителни уреди – 22

–        в процес на установяване – 27 произшествия

–        техническа неизправност – 25  произшествия

Разпределението на излизанията на службите от РДПБЗН – Ловеч през 2019 г., е както следва:

1. РСПБЗН-Ловеч – 776

2. РСПБЗН – Троян – 311.

3. РСПБЗН-Луковит – 425

4. РСПБЗН-Тетевен – 232

5. РСПБЗН-Ябланица – 221

6. УПБЗН-Угърчин – 139  

7. УПБЗН-Априлци – 35

Държавен противопожарен контрол:

В изпълнение изискванията на чл. 125, ал. 1 от ЗМВР органите за ДПК и ПД са извършили на 100% планираните за годината проверки, а именно:

– комплексни проверки на обекти – 40;

– контролни проверки  за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност  – 674. на обекти в експлоатация и  265 на строежи;

– тематични проверки – 1082 на обекти в експлоатация и 35 на строежи;

– съвместни проверки с други ведомства и служби – 64

От всички извършени проверки са констатирани 1784 нарушения в обекти и 7 в строежи, които са предписани за отстраняване в 40 протоколи от комплексни проверки и 416 писмени разпореждания и предписания в заповедни книги на строежи. Упражнен е последващ контрол, като са извършени 440 проверки по изпълнение на предписаните мероприятия.

През 2019 г. са изготвени и връчени 48  акта за установени административни нарушения.

Извършени са и 118 проверки на проекти за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, като в резултат на това са издадени 112 положителни становища и 6 откази.

Служители на РДПБЗН са участвали в 80 държавни приемателни комисии и в 80 общински и областни експертни съвети по устройство на територията, изготвили са и 32 пожаротехнически експертизи.

Реклама