Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч по отношение надзора на коронавирус nCoV-2019

Реклама

До 13.00 часа на 27.02.2020 година в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч няма постъпила информация от звената за граничен здравен контрол по Заповед №РД-01-98/25.02.2020 година на Министъра на здравеопазването за пристигнали граждани от страни с местно разпространение на новия щам на Коронавирус и които да подлежат на карантина.

Към момента на изготвяне на информацията остава в сила наложената карантина на 18 лица от група ученици и преподаватели от Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Ловеч. По време на карантината при домашни условия чрез личните лекари ежедневно се проследява телесна температура и субективното състояние на лицата. До днешния ден всички се чувстват добре и нямат оплаквания.

Няма положителен резултат за коронавирус у нас

Изработеният алгоритъм за съобщаване и надзор на пристигащи граждани от страни с местна циркулация на новия Коронавирус не освобождава от лична отговорност и добросъвестност всички завръщащи се в страната. От звената за граничен здравен контрол и от личните лекари получават препоръки:

Реклама

  • да се изолират в дома си по собствена инициатива незабавно като ограничат собствените си контакти до минимум;
  • при съжителство с други хора, да се отделят в пространството (при възможност престой в друга стая) и времето (напр. чрез ядене по различно време, отделно);
  • да не използват общи съдове, кърпи за баня и други предмети;
  • да спазват добри практики за хигиена на ръцете и хигиена на кихане и кашляне
  • да проветряват редовно помещенията в дома си;
  • редовно да почистват (напр. с дезинфектант на алкохолна основа) често докосвани повърхности в дома си;
  • контактите следва да са доведени до минимум и да си водят ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на наблюдението;
  • да се свържат личния лекар незабавно в случай на поява на каквито и да било симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт.

Източник: пресцентър, РЗИ-Ловеч

Реклама