Стартира приема на заявления по образец за Националната програма ,,Предоставяне на грижи в домашна среда“

Реклама

Стартира приема на заявления по образец за Националната програма ,,Предоставяне на грижи в домашна среда“. Основната цел е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Документи се приемат в сградата на Община Тетевен, стая 104. За контакти тел: 0888 673380

Подробности вижте тук:

Реклама

Реклама