Стартира кампанията за набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020 г.

Реклама

Започна кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“. По кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички, за изграждане на асансьори, както и за адаптиране на лек автомобил и придобиване на шофьорска книжка за хора с трайни увреждания и ограничена мобилност.

 Компонент 1 

Достъпна жилищна среда
Възможност за получаване на безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на елeктрически платформи и асансьори за хора в инвалидна количка.

Реклама

Компонент 2

Лична мобилност:
Финансиране на преустройство и адаптиране на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

По първия компонент се отпускат между 10 000 и 100 000 лв. с  ДДС, а по втория до 8 000 лв. с ДДС безвъзмездна помощ.

Крайният срок за набирането на предложения е 12 май 2020 г.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата може да намерите на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

При необходимост за съдействие от страна на Община Тетевен, може да се свържете на телефон 0678/52200, вътр. 229

Реклама