Кметът на Тетевен откри обучение, организирано от Националното сдружение на общините в Република България

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри обучение, организирано от Националното сдружение на общините в Република България. То бе безплатно и е едно от поредиците такива, които НСОРБ ще проведе през месец март. Целевата група, която обхваща са секретари на общини, експерти по човешки ресурси и други ключови служители в общинските администрации, ангажирани със структурирането и развитието на капацитета им. В Тетевен обучението се провежда от 4 до 6 март.

Като кмет на Община Тетевен аз нося отговорност за доброто обслужване на гражданите, което зависи от професионализма и качеството на работа на служителите. Секретарите и специалистите по човешки ресурси в една структура имат ключова роля за подбора и организацията на работната среда, каза д-р Бояджиева по време на откриване на обучението „Структуриране и развитие капацитета на общинските администрации“.

Непрекъснато служителите на тетевенска администрация вземат участие в различни обучения, за да надграждат уменията, които притежават с цел да бъдат полезни на обществото. Защото работата на една администрация е показател за работата на кмета, подчерта д-р Бояджиева.

Реклама

В програмата на обучението са включени информация и практически съвети, свързани с оптимизация на общинските административни структури и вътрешните правила за дейността им; алтернативни възможности за преодоляване дефицита на кадри и средства в администрациите; актуални промени в нормативната уредба; открити въпроси по електронизацията; задачи на общините по организация на преброяването.

Реклама