Доброволците от БМЧК – гр. Тетевен посетиха своите приятели от ДЦЛУ

Реклама

Както всяка година така и тази година на 5 март доброволците от БМЧК – гр. Тетевен, с подкрепата на МКБППМН Тетевен, посетиха своите приятели от Дневен център за лица с увреждания/ДЦЛУ/- Тетевен.

Децата от Дневния център поздравиха присъстващите с подготвена програма.

Реклама