Кметът на Община Тетевен разпореди превантивни мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID–19 (КОРОНАВИРУС)

Реклама

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България и Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, разпореди превантивни мерки, свързани с ограничаване разпространението му.

Със Заповед № 182/09.03.2020 г. се отменят всички обществени събития на територията на община Тетевен, включително театрални постановки, концерти, културни и спортни мероприятия и др. Това важи и за събитията на открито, предвид събирането на много хора на едно място. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Препоръчително е още и ограничаването на частните мероприятия с масов характер, на открито и на закрито.

Всички помещения на институции, които работят с граждани, да бъдат дезинфекцирани по 3-4 пъти на ден. Препоръчва се във всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др., също да се предприемат мерки за почистване с дезинфектанти 3-4 пъти дневно.

Реклама

В Общинския център за услуги и информация на гражданите и отдел МДТ да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност.

Детските градини да работят със засилен филтър на вход за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Въвежда се и допълнителна дезинфекция. Същите мерки се въвеждат и за общинските социални услуги.

Заповед № 182/09.03.2020 г. вижте тук

Как да предпазим себе си и другите? вижте тук

Реклама